Nabídka řemesel od společnosti RD Stavitelství, s.r.o.

Nabízíme provedení ucelených částí staveb i provedení staveb na klíč. Naše nabídka zahrnuje výstavbu rodinných a bytových domů i menších komerčních objektů pro soukromé investory. Nabízíme služby stavebníkům, kterým nevyhovuje výstavba RD „na klíč“, a kteří jsou rozhodnuti provádět větší část vlastní stavby dodavatelským způsobem (po částech) popř. svépomocí, při úspoře finančních prostředků. Těmto investorům nabízíme kompletní dodávky částí staveb, jako jsou základy rodinných domů, vyzdívky, monolitické stropy a věnce, monolitická schodiště, vnitřní štukové omítky, sádrokartonové podhledy a příčky.

 

Základy:

Nabízíme kompletní provedení základových konstrukcí podsklepených a nepodsklepených staveb, včetně ležaté kanalizace, prostupů, zemnícího pásku. Dále jsme vlastními kapacitami schopni provést kompletní přípojky, montáže jímek, ČOV, atd. V případě požadavku zajistíme samozřejmě rovněž vytýčení stavby oprávněným geodetem, umístění stavby do terénu, statický posudek atd.

 provedení základové desky

 

Čerpání betonu a doprava:

Nabízíme díky rozšíření našeho vozového parku Vám nabízíme využití čerpání a dopravy betonové směsi pro Vaši výstabu.

 čerpání betonu a dovoz

 

Zdivo:

Nabízíme provedení zděných konstrukcí z cihelných pálených bloků i pórobetonu. Naši pracovníci ovládají zdění klasickým způsobem „na maltu“ i moderní technologie jako tenkovrstvé zdění, nebo zdění na pěnu (DRYFIX). Při zdění rovněž provádíme hydroizolaci proti zemní vlhkosti i radonu z asfaltových pásů.

zdivo

Monolitické stropy:

Nabízíme přednostně provedení železobetonových monolitických stropů, u kterých je jednoznačně nejlepší poměr užitných vlastností k pořizovací ceně. Monolitické stropy významně zlepšují celkovou tuhost a stabilitu stavby a neomezují stavebníka z hlediska dispozice domu, rozmístění prostupů nerovnoměrného zatížení, apod. Pro tyto práce jsme vybaveni vlastním stropním bedněním. Pokud investor nemá zpracovanou projektovou dokumentaci statiky, samozřejmě ji zajistíme jako součást dodávky stropu.


monolitické stropy

 

Monolitická schodiště:

Nabízíme provedení výhradně monolitických schodišť, která nabízejí obrovské možnosti z hlediska požadavků stavebníka na tvar schodiště. Výhodou oproti prefabrikátům je nižší pořizovací cena a prakticky neomezené možnosti volby rozměrů a tvaru schodišťových ramen. V případě požadavku zajistíme pro investora rovněž projektovou dokumentaci potřebnou k provedení schodiště.

monolitické schodiště

Omítky:

Nabízíme provedení strojních štukových omítek. K jejich provedení používáme certifikované směsi a samozřejmostí je používání kovových rohových omítníků a APU lišt. Výhodou strojního omítání je nejen rychlé provedení, ale také lepší kvalita díky přesnému složení certifikovaných hmot.

vnitřní omítky

Sádrokartonové konstrukce:

Nabízíme provedení sádrokartonových podhledů a příček i v normálním a protipožárním provedení. Sádrokartony provádíme vč. požadovaných tepelných a akustických izolací.

izolace pod sádrokartonové konstrukce

Podlahové konstrukce:

Nabízíme provedení litých potěrů na bázi sádry i cementu vč. pokládky vrstev tepelných izolací. Každý z těchto materiálů má svoje nesporné přednosti a společnou výhodou těchto materiálů je rychlost pokládky a vynikajicí rovinnost povrchu.

lité podlahy před finální pokládkou např.dlažeb 

 

Fasády:

Nabízíme kompletní provedení fasád na Vašich rodinných domech, ať v provedení zateplení polystyrenem, či vatou. Jedná se provedení zateplení, stěrkování a finální barevnou úpravu dle standartních vzorníků výrobců. Tloušťky zateplení jsou voleny v návaznosti na požadavky a splnění limitů hodnot energetických štítků budov.

fasáda rodinného domu 

 

Výkopové práce:

Nabízíme výkopové práce všeho druhu.

výkopové práce 

 

Přípojky inženýrských sítí:

Nabízíme kompletní provedení inženýrských sítí k Vašemu objektu.

provedení inženýrských sítí

 

Provedení zámkových a jiných dlažeb:

Provádíme i finální úpravu podlah u teras a přístřešků.

finální provedení dlažeb na terase

 

Provedení gabionů:

Nabízíme Vás provedení oplocení či kaskádovité vyrovnání svahovitého terénu formou gabionů. Jedná se o ocelové koše a sítě, upravené do požadovných tvarů, které jsou vyplněny kamenivem rozmatich barev, tvarů i velikostí. Nabídka je opravdu široká. Díky přírodním materiálům skvěle zapadnou do každého prostoru.

finální provedení gabionů