Jak postavit s námi dům.


  • Zjištění místních podmínek ve vztahu k parcele na stavebním úřadě. Zjištění nadzemních a podzemních vedení u jednotlivých správců (Vak, ČEZ, RWE).

  • Schůzka s obchodním zástupcem naší společna a výběr domu.

  • Konzultace o upravách domu dle vašich představ. Bezplatná návštěva pracovníka naší společnosti na Vašem pozemku, nutné pro osazení rodinného domu na pozemek. Zjíštění případných více prací při realizaci ze strany zákazníka.

  • Uzavření smlouvy o dílo na realizaci rodinného domu, dle již dříve sepsané závazné cenové nabídky. Cena a všechny ostatní podmínky uvedené na závazné cenové nabídce. Po podepsaní smouvy zákazník obdží studii rodinného domu včetně všech plánů, řezů a pohledů. Na základě těchto dokumentů budou vypracovány veškeré projekty, včetně projektů přípojek inženýrských sítí.

  • Pomoc se zajištěním financování rodinného domu za pomoci finančního makléře.

  • Zpracování cenové nabídky.

  • Provedení projektu rodinného domu ve stupni projektu pro stavební povolení, včetně průkazu energetické náročnosti stavby (PENB), požárně bezprčného řešení, přípojek inženýrských sítí. Délka vypracování tohoto projektu rodinného domu činí cca 8 týdnů.

  • Převzetí projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, včetně všech nutných vyjadření orgánů statní správy a dotčených orgánu, dle stavebního zákona.

  • Po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby rodinného domu, započetí prací na realizaci rodínného domu.

  • Předání domu, kolaudace rodinného domu, kterou si zajišťuje klient, pokud ve smlouvě není ujednáno jinak

Po celou dobo výstavby se vás budou naši obchodní zástupci informat o jejím průběhu a budou s Vámi projenávat řešení vašeho domu.
Cílem naší společnosti je postavit Vám dům, který by se co nejvíce přiblížil vašim snům a ve které bude maximálně spokojeni.